Rólunk - About us

A torontói Református Magyar Gyülekezet egy olyan keresztyén közösség, melyet leginkább a Máté evangéliumában olvasható Ige jellemez: "Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek." Sőt, e szavak magyar evangéliumi közösségünk lelki vágyát fejezik ki.

A Torontói Református Magyar Gyülekezet 1994-ben, néhány tag kezdeményezése nyomán született meg. Az Úr Lelke általi indíttatásnak hallgatva, először hét közben tartottak családi bibliaórákat, imaalkalmakat. A növekvő érdeklődés és gyarapodó lélekszám következtében a tagok indíttatást kaptak vasárnap délelőtti istentisztelet vezetni. A kezdetekben a gyülekezet felvette a kapcsolatot az Egyesült Református Presbiteriánus Egyházzal (Associate Reformed Presbyterian Church), majd 2000 áprilisától 2001 közötti időszakban pályázott felvételre. Az Úr segítségével, 2001 tavaszán a gyülekezet megtalálta a jelenlegi templomépületet, ahol a gyülekezet az első istentiszteletét 2001 május 27-én tartotta meg.

2012 január 17-én a gyülekezet a használatba vett templomépületet megvásárolta. Ifj Kovács Ferenc lelkipásztor 2012 július 8-án szolgált utoljára a gyülekezetben. Ezután helyettes lelkipásztorok segítségével végezték a vasárnap délelőtti és egyéb alkalmi szolgálatokat. A gyülekezet kitartóan imádkozott új lelkipásztorért.

A torontói Református Magyar Gyülekezet éveken át folytatta szolgálatát a magyar közösség körében. A gyülekezet biztatónak tartja azt a folyamatos hűséget, amit kap az Úrtól: elsősorban az áldást az istentiszteleteken, a lehetőséget a templomépület megvásárlására, a változást, amit tapasztalunk a gyülekezeti tagok és látogatók életében.

A gyülekezet alapító tagjai között voltak katolikusok, pünkösdiek, baptisták, evangélikusok. Gyülekezetünk szüntelen törekvése, hogy a testvéri felekezetekkel együtt, szeretetben és békességben, elfogadva a különbségeket, de mindig hangsúlyozva, ami összeköt, építsük Isten országát.

2018 novemberében az Úr segítségével a gyülekezet megtalálta lelkipásztorát az Erdélyből származó Szabó Pál Péter személyében, aki 2019 januárjától kezdte meg szolgálatát a gyülekezetben.


Szabó Pál Péter