Veletek vagyok

Post date: Jan 1, 2011 6:20:07 PM

"Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" Máté 28:20

Krisztus legyen az újévben az első. Vele kezdem az újévet. Ezért ne féljek. Velem van az év minden napján. Ő a fundamentum, akire az életemet építhetem. Egyedül Reá, senki másra. Miért? Mert Ő velem van minden napon. Ő megmarad. Ha az év minden terhét magunk akarnánk hordozni, összeroskadnánk alatta. Az apostol int mindnyájunkat: Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van reátok. Ő mondotta magáról, hogy Ő az utolsó. Ez az újév örömhíre. Ura minden napnak, mert élő és örökkévaló.

Ebben az újévben életem Ura akar lenni. Ne múljék el egy nap sem, hogy Vele ne legyek. Ha Vele vagyok, az előttem levő idő a Vele töltött idő lehet.

Ha mindent elvesztenék, Ő megmarad. Ha minden reménységünk elhervadna, Ő még mindig az utolsó reménység, akiben minden körülmények között reménykedhetünk.

Mindig Övé lesz az utolsó szó, ezért ne féljek. Ha nem is tudom, hogy az újév mit fog hozni, egyszerűen bizonyos lehetek: Krisztus velem lesz. És ha ez az év utolsó évem lenne, Ő velem lesz akkor, amikor a halál küszöbét átlépem. És velem lesz az Ő országában, hiszen Ő mondotta: Elmegyek hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Sarkadi Nagy, Pál. Az Élet Kenyere. p. 5