Jézus a Király

Post date: Apr 16, 2011 7:34:25 PM

„Imhol jő a te Királyod, alázatosan és szamáron ülve” Máté 21:5

A bevonulás alkalmával számunkra meglepő dolgok történnek. Feltűnő, hogy az ellenség nem mozdul meg. A Jézust ünneplő sokaság végigvonul az utcán és senki nem áll ellene. Pedig a rómaiak szigorúan ügyeltek minden megmozdulásra és elfojtottak minden zendülést. És most szó nélkül folyást engednek annak, ami történik. Jézusnak eltűrik, hogy királynak kiáltják.

Az ellenség néma, mint a kő. Nem támadnak ellene sem a farizeusok, sem az írástudók. A templomban sem fejt ki ellenállást senki. Most Ő a helyzet ura. Nem azért, mintha az ellenség megváltozott volna. Csak egy valami változott meg.

Az Atya most nem engedi megtörténni, amit eddig megengedett. A király ünnepelni akar. A három év tele van ellenállással. Most megszűnik minden ellenállás. Záloga ez a bevonulás az eljövendőnek, amikor meghajol előtte minden térd, földön és az égen.

Sarkadi Nagy, Pál. Az Élet Kenyere. p. 79