A Négyküllős Kerék - Isten Igéje

Post date: Mar 2, 2011 6:38:50 PM

„Mi a célja a Bibliának? Mit akar Isten elérni az ő Igéjével? “Hogy ki-ki megtérjen a gonosz útjáról, és hogy megbocsássam bűnüket és vétküket.” Ez a Biblia célja, meg a bibliaolvasás célja. Hogy én megtérjek a magam gonosz útjáról, amelyiken elindulok, és Isten megbocsásson nekem, és vele haladjak tovább.

A Bibliának mindig ilyen korrekciós, ilyen kiigazító szerepe van.

...Hogy helyes úton járjunk, hogy boldog emberek legyünk, hogy emberré váljunk. Olyanokká, akikkel beszélni lehet, akikkel szót lehet érteni, akik újra értik az Atya szavát, és tudnak beszélni vele.”

Cseri, Kálmán. A négykülős kerék: A hitben való növekedés néhány feltétele. p22

folytatódik...