Jézus a Király

posted Apr 16, 2011, 12:34 PM by Reformed Hungarian Church   [ updated Apr 16, 2011, 12:59 PM ]

„Imhol jő a te Királyod, alázatosan és szamáron ülve”  Máté 21:5

A bevonulás alkalmával számunkra meglepő dolgok történnek.  Feltűnő, hogy az ellenség nem mozdul meg.  A Jézust ünneplő sokaság végigvonul az utcán és senki nem áll ellene.  Pedig a rómaiak szigorúan ügyeltek minden megmozdulásra és elfojtottak minden zendülést.  És most szó nélkül folyást engednek annak, ami történik.  Jézusnak eltűrik, hogy királynak kiáltják.

Az ellenség néma, mint a kő.  Nem támadnak ellene sem a farizeusok, sem az írástudók.  A templomban sem fejt ki ellenállást senki.  Most Ő a helyzet ura.  Nem azért, mintha az ellenség megváltozott volna.  Csak egy valami változott meg.

Az Atya most nem engedi megtörténni, amit eddig megengedett.  A király ünnepelni akar.  A három év tele van ellenállással.  Most megszűnik minden ellenállás.  Záloga ez a bevonulás az eljövendőnek, amikor meghajol előtte minden térd, földön és az égen.

Sarkadi Nagy, Pál. Az Élet Kenyere. p. 79